Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Pracownia Artystyczna Karolina Łopat.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, “długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Pracownia Artystyczna używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 1. Informacje o Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem strony: www.caroleenart.pl, profilu portalu społecznościowego Instagram: caroleen_art, Facebook: Pracownia Artystyczna Caroleenart jak również drogą mailową jest Pracownia Artystyczna Karolina Łopat z siedzibą w Legnicy (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Różana 1a, 59-220 Legnica), 691 24 23 710, REGON: 388723775.

2. Obowiązki informacyjne Administratora

Jako Administrator mam względem Państwa rozszerzony obowiązek poinformowania Państwa o wszystkich ważnych aspektach przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:

 • w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej, – w jakim zakresie; – komu udostępniamy lub przekazujemy do przetwarzania Państwa dane; – czy przekazujemy te dane do osób trzecich; – do kogo możecie się Państwo zwrócić u nas w sprawie przetwarzania tych danych; – czy wreszcie o przysługujących Państwu prawach w związku z ich przetwarzaniem.

3. Kontakt z Administratorem danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty pod adresem: Pracownia Artystyczna Karolina Łopat, ul. Różana 1a, 59-220 Legnica lub poprzez adres mailowy: caroleenart@gmail.com

4. W jaki sposób chronimy państwa dane?

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa praw i wolności i zapewniamy, że Państwa dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie Państwu możliwości korzystania z pełnej oferty Firmy, w tym współpracy z firmami spedycyjnymi w celu dostarczenia Państwu zamówionych rysunków.

Wszystkie inne cele przetwarzania danych mają związek z celem głównym, a jest to m.in. zbieranie danych pozwalających najlepiej dopasować nasza ofertę do Państwa oczekiwań, wykorzystywanie Państwa danych w procesie płatności za naszą usługę, czy zbieranie danych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Wasze dane nie są przekazywane innym Firmom nie związanych bezpośrednio z realizacją zamówień i dostarczaniem e-maili.

Wszystkie dane przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

6. Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane do przetwarzania:

 • przewoźnikom i operatorom pocztowym,
 • platformom płatniczym (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online),
 • różnego rodzaju wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy realizacji Państwa zamówień,
 • organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi,
 • firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń.

Zapewniamy, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, podobny instrument prawny lub w oparciu o obowiązek prawny.

7. Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane są przetwarzane do czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane.

W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania tej zgody.

Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad, jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej

8. Jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych?

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

9. Czy wymagamy podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych podczas procesu zamawiania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wykonania usługi.